Харків. Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 25 Харківської міської ради"

 


Лікар радить, консультує, інформує

Медична сторінка  

Медичне обслуговування в ЗДО № 25 здійснює   сестра медична старша  Бабіна Галина Михайлівна

Часи роботи 7.30-16.30

Перерва 12.30-13.30

 Метою медичної діяльності в ЗДО є створення умов для правильного фізичного розвитку дитячого організму, для підвищення його опірності інфекціям, для поступового і систематичного загартування, зниження рівня захворюваності а також пропагування здорового способу життя. Завдання розподіляються на декілька рівнів: 
УПРАВЛІНСЬКІ    
1.Створити навчально-спортивну та медико-профілактичну базу в ЗДО.
2.Налагодити інформаційно-організаційну систему управління процесом формування основ здорового способу життя.
3.Здійснювати медико-педагогічний контроль.
4.Забезпечити впровадження системи моніторингу здоров’я дітей.    
МЕДИКО-ПРОФІЛАКТИЧНІ   
1.  Запровадити моніторинг здоров’я вихованців.
2.  Ввести паспортизацію здоров’я дітей.
3.  Проводити лікувально-профілактичну, оздоровчу роботу з дітьми.
4.  Здійснювати медичний контроль за проведенням фізкультурно-оздоровчої роботи, загартуванням дітей, дотриманням рухового та санітарно-гігієнічного режиму та протиепідемічних правил.
5.  Проводити санітарно-освітню роботу з учасниками навчально-виховного процесу.   
ДИДАКТИЧНІ 
1.     Зміцнювати фізичне та психічне здоров’я дітей (стримання тенденції до погіршення стану здоров’я, зниження захворюваності, оптимізація рухового режиму).
2.     Формувати уміння дбати про власне здоров’я, навички здорового способу життя.    
ВИХОВНІ   
1.     Формувати валеологічний світогляд дитини, позитивну мотивацію на здоровий спосіб життя.
2.     Виховувати морально-вольові якості дітей. Сприяти становленню життєвої компетентності дошкільника. 
СУСПІЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ  
1.     Забезпечити зв’язок з родиною та школою з проблем фізичного виховання, формування основ здорового способу життя.
2.     Підвищити компетентність батьків з питань збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей.